Select Language :: BULGARIAN | ENGLISH
   Маркетинг > Статус
Marketing Status
DXN Incentives
 

 

Статус
 

Статус Условия
Дистрибутор Членски внос, възраст 18 години + спонсор
Звезден агент (SA) Постигане на натрупаните групови продажби 4500 PV(точки)
Звезден рубин(SR) Спонсориране на три (3) Звездни агенти (SA) първо поколение
Звезден диамант(SD) С Първите 6 агенти поколение Звезда (SA) + отговаря на изискванията за бонус 37% на звездната група.
Изпълнителен звезден диамант(ESD) Звезден диамант, който спонсорира един (1) Звезден диамант *
Старши звезден диамант(SSD) Звезден диамант, който спонсорира един (2) Звездни диаманта *
Изпърнителен старши звезден диамант(ESSD) Звезден диамант, който спонсорира един (3) Звездни диаманта *
Двоен Диамант(DD) Звезден диамант, който спонсорира един (4) Звездни диаманта *
Изпълнителен двоен диамант(EDD) Звезден диамант, който спонсорира един (5) Звездни диаманта *
Троен диамант(TD) Звезден диамант, който спонсорира един (6) Звездни диаманта *
Изпълнителен троен диамант(ETD) Звезден диамант, който спонсорира един (7) Звездни диаманта *
Златен диамант(GD) Звезден диамант, който спонсорира един (8) Звездни диаманта *
Изпълнителен златен диамант(EGD) Звезден диамант, който спонсорира един (9) Звездни диаманта *
Коронен диамант(CD) Звезден диамант, който спонсорира един (10) Звездни диаманта *
Изпълнителен коронен диамант(ECD) Звезден диамант, който спонсорира един (11) Звездни диаманта *
Старши коронен диамант(SCD) Звезден диамант, който спонсорира един (12) Звездни диаманта *
Изпълнителен старши коронен диамант(ESCD) Звезден диамант, който спонсорира един (13) Звездни диаманта *
Двоен коронен диамант(DCD) Звезден диамант, който спонсорира един (14) Звездни диаманта *
Изпълнителен двоен коронен диамант(EDCD) Звезден диамант, който спонсорира един (15) Звездни диаманта *
Троен коронен диамант(TCD) Звезден диамант, който спонсорира един (16) Звездни диаманта *
Изпълнителен троен коронен диамант(ETCD) Звезден диамант, който спонсорира един (17) Звездни диаманта *
Златен коронен диамант(GCD) Звезден диамант, който спонсорира един (18) Звездни диаманта *
Изпълнителен златен коронен диамант(EGCD) Звезден диамант, който спонсорира един (19) Звездни диаманта *
Коронен посланик(CA) Звезден диамант, който спонсорира един (20) Звездни диаманта *

* Що се отнася до Динамична компресия

Авторски права © 2018 ДХН България
Нови правила за възстановяване | Условия за ползване | Карта на сайта
DXN Group - Australia - Austria - Bahrain - Bangladesh - Canada - Colombia - Czech -Ethiopia
Hong Kong - Hungary - India - Indonesia - Jordan - Kazakhstan - Kenya - Kuwait - Malaysia - Mauritius
Mexico - Middle East - Mongolia - Nicaragua - Nepal - Oman - Pakistan - Panama - Peru -Philippines - Puerto Rico
Qatar - Saudi Arabia - Singapore - Slovakia - South Africa -Sri Lanka - Thailand - USA - Yemen